Tentang Kami

Kelab Iltizam Selangor ialah sebuah organisasi bukan kerajaan (NGO) yang berlokasi di Semenyih, Selangor. Organisasi ini ditubuhkan pada tahun 2023 dengan tujuan untuk memberikan sumbangan yang bermakna kepada masyarakat melalui pelbagai aktiviti dan program yang bertujuan untuk memperkukuhkan nilai-nilai murni dan pembangunan komuniti.

Misi dan visi Kelab Iltizam Selangor adalah untuk menggalakkan kebersamaan, kebajikan, dan pembangunan sosial melalui pelaksanaan projek-projek yang inovatif dan efektif. Dengan fokus kepada peningkatan kualiti hidup masyarakat setempat, kelab ini berusaha untuk menjadi pemangkin kepada pembinaan sebuah masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan makmur.

Sejak penubuhannya, Kelab Iltizam Selangor telah memulakan beberapa inisiatif penting yang menyasarkan pelbagai kumpulan dalam masyarakat. Ini termasuk program pendidikan dan pembelajaran seumur hidup, usaha kebajikan untuk golongan marginal, serta projek-projek pemuliharaan alam sekitar yang bertujuan untuk memupuk kesedaran dan tindakan positif terhadap isu-isu ekologi di Selangor dan sekitarnya.

Dengan kedudukannya di Semenyih, kelab ini memberikan perhatian khusus kepada keperluan dan cabaran yang dihadapi oleh komuniti setempat. Melalui kerjasama dengan pelbagai pihak berkepentingan termasuk pemerintah tempatan, sektor swasta, dan organisasi lain, Kelab Iltizam Selangor berharap dapat membawa perubahan positif dan berkesan kepada kawasan ini.

Kelab Iltizam Selangor mengalu-alukan penyertaan dari semua lapisan masyarakat untuk bersama dalam usaha kebajikan dan pembangunan komuniti. Berlandaskan semangat iltizam (komitmen) yang merupakan asas kepada nama dan operasinya, kelab ini bertujuan untuk mencipta sebuah platform yang mengukuhkan silaturrahim dan memajukan kepentingan bersama demi kesejahteraan umum.

Dengan asas yang teguh dan visi yang jelas, Kelab Iltizam Selangor berpotensi untuk berkembang sebagai sebuah kekuatan positif dalam masyarakat. Melalui dedikasi dan kerjasama dari semua pihak, kelab ini berazam untuk memperluas pengaruh sosialnya dan memberi sumbangan ke arah mencipta Selangor yang lebih baik untuk semua.

Scroll to Top